Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli chcesz zamówić hakowce, kliknij tutaj

Część śmieci nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]