Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Zajrzyj tu jeśli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze sporządzają setki przysięgłych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż w internecie nietrudno wyszukać darmowe platformy oferujące translację, wciąż nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, np. jeśli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego wobec tego zależy cena tłumaczeń?

Język, termin wykonania, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Finalną cenę tłumaczenia tekstu determinują poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy niż translacja na język obcy.
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Translacja prac dyplomowych, dokumentów handlowych bądź referatów medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. akt urodzenia czy świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z kopii, odpisu lub oryginału, jak również nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]