Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Kliknij w to miejsce i dowiedz się, kto oferuje badania psychotechniczne Bielsko.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim badaniom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, gdyż badane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co 5 lat, lecz gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, muszą poddawać się badaniom co rok.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]