Hydroizolacja tarasu czy piwnicy – komu zlecić jej zaplanowanie?

W toku budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o właściwe zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, a także przyczynić się do rozkwitu chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które elementy budynku powinno się chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie fundamenty, dachy, piwnice, balkony i tarasy zielone, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy określą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do danych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa miała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Komu zlecić założenie hydroizolacji?

Kluczowe jest, by planowanie hydroizolacji, zlecić kompetentnej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze ekspertami podczas prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm PVC, węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych czy uszczelek pęczniejących. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, naprawą i inwentaryzacją przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.