metoda kasowa

Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może skorzystać większość naszych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni kilka razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w wyznaczonym terminie i w efekcie otrzymać od fiskusa wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej wpłaty. Mając na względzie wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle przyczyną tego jest kwestia codziennego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkuset fakturach monitoring należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację ryzyka omyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]