Faktura proforma – czy zobowiązuje do zapłaty?

Jesteś ciekawy czy faktura proforma jest wiążąca? Kliknij w to miejsce.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale również i gros osób realizujących zakupy w sieci, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w dokumentacji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego nierzadko można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Należy jednakże zachować ją na przykład w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący rodzajem zaproponowania konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi ani zakupu towaru, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest sfinalizowana, zatem warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmodyfikowane.

Fakturę proforma trzeba dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma posiada te same elementy i przypomina z wyglądu fakturę VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu doręczenia towaru bądź wykonania usługi.

Aby bez trudu można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy odbiorca przeleje już przedpłatę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.