Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące dekarbonizacji przemysłu.

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, a także świadomość jej utraty na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż fabryki poszukują pionierskich rozwiązań, które nie tylko obniżą wydatki poniesione na działalność, ale także przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, przykładowo przez zwiększenie elektryfikacji czy ograniczenie użycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i prądu, czy trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalany jest dodatkowo chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu realne jest także wykorzystanie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest generowana w trakcie procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu gospodarki w przyszłych dziesięcioleciach

W czasach powszechnej świadomości szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem i wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Zwrot przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tego typu rozwiązań ciągnie za sobą znaczne koszty, jednak w efekcie pożytek jaki one przynoszą, w pełni je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów zakupu energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei redukcja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10